Webová analytika a datová analýza 
pro e-shop

Toto je jedna z hlavních služeb. Přínos služby..... Kdy je vhodná .... , Jak dosahujeme našich cílů + popisek texty: Připodobňujeme to jako stavbu domu, první se dělá projekt… Nebo jako právní služby, či účetní či daňař, od kterého si necháte poradit.

Do jaké hloubky řídíte váš byznys daty?

Máte dnes:

 • precizně nastavené Vaše Google Analytics a měříte správně? (Jak Universal Analytics, tak Google Analytics 4)
   
 • přehled o svém byznysu kdykoliv online v automatizované podobě na pár kliknutí?

Víte dnes přesně

 • kdo jsou Vaši nejdůležitější zákazníci, jaká je jejich hodnota, o jaké produkty mají zájem a kdy naposledy interagovali s Vaším e-shopem? 
   
 • z jakých online marketingových kanálů získáváte své nejhodnotnější zákazníky?
   
 • na které z Vašich zákazníků má smysl komunikovat slevy a u koho je to jen zbytečné ukrajování marže?

Co nabízíme?

BASIC

Balíček webové analytiky a.automatizovaného reportingu

BasicDůkladně projdeme Vaše nastavení Google Analytics(Google AnalyticsUniversal i Google Analytics4), identifikujeme případné nedostatky a následně po dohodě s Vámi opravíme. Propojíme všechny reklamní účty, e-mailing, Google Analyticsa případně i CRM do jednoho přehledného dashboardu, ve kterém bude vše, co Vás zajímá na jednom místě, kdykoliv dostupné, automaticky updatované. Můžeme realizovat v nástrojích Google Data Studio, PowerBInebo Tableau

15 000 Kč*

MEDIUM

Balíček webové analytiky, automatizovaného reportingu a.RFM analýzy

MediumVše co obsahuje první balíček   k tomu navíc vytvoříme tzv. RFM analýzu (Recency, Frequency, Monetary), která rozdělí Vaše zákazníky do segmentů podle doby od poslední objednávky, množství objednávek a celkové útraty. Interpretujeme Vám výsledky a navrhneme konkrétní doporučení, jak ve Vaší situaci dále pracovat. Získáte cenný podklad pro řízení Vašeho byznysu.

30 000 Kč*

PROFI

Balíček 360°pohled

ProfiVše co obsahují první dva balíčky, k tomu vyhodnocení atribuce marketingových kanálů (nejen clickedbased, ale i post view), integrace Google Analyticss Vaším CRM a analýza nákupních košíků. Dostanete naprosto komplexní vhled do Vašich dat z hlediska zákazníků, marketingových investic a.produktů na Vašem e-shopu.

 

60 000 Kč*

* Všechny ceny v tomto dokumentu jsou bez DPH

Reálné ukázky výstupů pro e-shop MojeEQUA.cz

Automatizovaný marketingový dashboard

 • Šetří čas majitele i specialistů – už žádné manuální reporty z jednotlivých reklamních systémů a zpracovávání celkových souhrnných čísel. 
 • Úspora 2 hodiny týdně pro specialisty (1 pracovní den / měs.) 
 • Majitel má kdykoli přehled o svém byznysu bez čekání na specialisty

Ukázka RFM anylýzy

 • Identifikace nejhodnotnějších zákazníků, „slevařů“, ohrožených atd.
 • Přehled o stavu byznysu a jeho zdraví (např. kolik lidí objednalo pouze 1x, 2x atd. a kdo to přesně je)
 • Možnost exportu jednotlivých segmentů do e-mail nástroje pro pokročilou práci s obsahem podle typu zákazníka nebo export publik pro remarketing
 • Pomáhá určit správné konkrétní cíle (např. zvětšit segment “2-3 transakce“ o 50%) Pomáhá predikovat a modelovat byznyspři konkrétních marketingových rozhodnutích
 • Celkově pomáhá řešit otázku retence zákazníků

Analýza zákaznických cest

 • Odhalíte chování Vašich zákazníků na webu –jaké jsou typické a nejčastější konverzní cesty, kde nejčastěji odpadávají
 • Identifikujete problematické stránky na webu, kvůli kterým přicházíte o objednávky
 • Odhalíte mezery v interním prolinkováníwebu nebo přímo slepé cesty blokující zákazníka při návštěvě

Analýza košíků

 • Odhalte, které produkty se skvěle doplňujía zákazníci si je kupují spolu –nastavte podle toho doporučené produkty
 • Vytvářejte balíčky produktů
 • Sledujte vliv slevyproduktů na koupi jejich doplňků atd.

Do jaké hloubky umíme analyzovat data?

 • Praxe ukazuje, že majitelům e-shopůchybí detailní pohled na marketingové náklady. Často sledují jen agregované pohledy na pravidelné měsíční/kvartální bázi.
 • Náš přístup se liší tím, že přicházíme s maximální možností detailu dat pro taktické optimalizace na úrovni konkrétní kampaně/sestavy/reklamy vzhledem k profitabilitě konkrétní objednávky. Je na uživateli, jak moc hluboko se chce ponořit do detailu v připraveném reportu.
 • Objednávka není jen samotný konverzní cíl. Často chybí pohled na marži jednotlivých produktů, klíčové produkty, frekvenci prodejů daných produktů a jejich kombinací, případně vliv akce/slevového kuponuna retenci stávající báze.
 • Objednávka se často skládá z několika produktů, nejdražší produkt často nemá nejvyšší marži či naopak vysoká frekvence nízkomaržovýchproduktů nestojí za větší marketingové investice. U kterých objednávek z jakých kanálů jste vlastně ve ztrátě?
 • Kolik peněz jste zbytečně utratili za získání vašich současných zákazníků v PPC reklamě?

Výstupy

Nedílnou součastí analýz je jejich interpretace a navrhnutí konkrétních byznysových kroků
Pro dlouhodobý pozitivní efekt je nejlepší pravidelné a systematické sledování čísel analytikem, který nachází příležitosti pro růst nebo upozorní na neefektivnosti. Proto nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a měsíční balíček analytiky za 10 000 Kč*

Shrnutí

 • Práce s daty Vám odhalí příčinytoho, co se stalo, co se děje teď a co se teprve stane
 • Umožní Vám to dělat správná rozhodnutí, která budou mít významný dopad na Váš byznys
Optimalizace konverzních cest
Identifikace segmentů a práce
s nimi
Zvýšení hodnoty zákazníka